Bekräfta bokning

Läs igenom villkoren nedan och bekräfta sedan bokningen genom att fylla i formuläret på denna sida.

Uppdragsbekräftelse
Härmed bekräftas uppdraget att utföra en överlåtelsebesiktning åt uppdragsgivare. Överlåtelsebesiktningen/uppdraget genomförs enligt SBR-modellen på det sätt och på de villkor som framgår av nedan villkor och länken nedan “Besiktningsförutsättningar”.
Företag: Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Adress: Perstorpsvägen 95, 235 91 Vellinge Telefon: 0704-94 45 08 Org.nummer: 556986-8358
Betalningsvillkor
Kostnader enligt prislista eller överenskommelse. Faktura skickas via epost om inget annat avtalats, med betalningstid 20-dagar. Om faktura skickas via brev så belastas en faktureringsavgift på 90:-. Vid avbokning mellan 48 och 12 timmar före uppdragsstart debiteras halva priset. Vid avbokning senare än 12 timmar före uppdragsstart debiteras fullt pris. Vid sen betalning påföres en påminnelseavgift på 60:- och dröjsmålsränta med 10 %.
Allmänna villkor
Besiktningen omfattar: Huvudbyggnad.

Fuktmätning omfattar: Huvudbostad och inte garage/ förråd i anslutning till huvudbyggnad om inte detta avtalats utöver besiktning nivå 1 eller 2.
Det förutsätts att godkända uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på fastigheten samt att alla utrymmen är tillgängliga. Besiktningsförutsättningar nedan gäller endast fastigheter belägna i Sverige.