Areamätning

Vi utför areamätning av villor och lokaler till ett konkurrenskraftigt pris.
Areamätningen utförs enligt Svensk Standards regler för bo- och biarea (SS 21054:2009)

Mätningen utförs på plats och senast dagen efter utförd mätning erhåller ni en rapport där vi specificerat
huvudbyggnadens bo- och biarea samt övriga byggnader och källare.

Kontakta oss om du vill veta mer, eller läs vidare om hur man mäter sitt hus här.
Ladda ner Kontakta oss