Dolda fel

När man säljer sin bostad, en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige, har man ett lagstadgat ansvar i 10 år för dolda fel enligt Jordabalken Kap 4 §19, dolda fel som upptäcks efter att den nya ägaren har flyttat in.
Dolda fel är väsentliga fel och brister som inte kunnat upptäckas av vare sig köpare, säljare eller besiktningsman. Felet ska inte vara förväntat med hänsyn till fastighetens pris, ålder och skick.
Har man som säljare tecknat en säljarförsäkring så får man hjälp via försäkringsbolaget med att inom ramen för villkoren utreda om det föreligger ett felansvar. Om köparen och säljaren inte kommer överens om ersättning vid dolda fel kan saken behöva prövas i domstol. En köpare som anlitat en professionell besiktningsman har ofta lättare att hävda att han uppfyllt sin undersökningsplikt. För att något ska räknas som ett dolt fel måste de här fyra kriterierna uppfyllas:

  • Felet måste ha funnits vid köptillfället
  • Felet ska inte ha varit upptäckbart
  • Felet ska inte ha varit förväntat
  • Bostadens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat

Försäkringsbolaget sköter all kontakt och förhandling med köparen som framställt det ekonomiska kravet. Klicka dig vidare till Nordic Försäkring samt Willis om du vill veta mer om säljarförsäkring eller vad som gäller vid fastighetsköp.
Eklund och Eklund är godkända för både Nordic – Protector samt Willis – Gjensidige alla dolda felförsäkringar!


Vanliga exempel på dolda fel
Badrum – Fukt uppstod i ett dörrfoder till ett wc- och duschrum i en fastighet. Det visade sig att fukten berodde på ett felaktigt tätskikt. Brister i tätskikt går ej att åtgärda lokalt utan hela badrummet måste byggas om.
Dränering – En fastighet omdränerades 2007. Efter inläckage i källaren grävdes dräneringen upp. Det visade sig att dräneringsrören hade bakfall och avledning för dräneringsvatten saknades.
Fasad – I en nybyggd fastighet uppstod fuktskador på parkettgolvet i vardagsrummet på grund av att vatten trängt in genom otätheter vid plåtinfästningar längs fasadens nederkant. Dessutom förekom vatteninträngning vid golvvinklar runt entréplan på fastigheten på grund av bristfällig konstruktionslösning vid betongsockel/putsad yttervägg.
Tak – Köparna upptäcker mikrobiell påväxt i taket till entrén. Det visar sig att entrétaket saknar luftspalt. Entrén var relativt nybyggd så luftspalt borde ha funnits i enlighet med gällande byggregler.

Kostnaden för försäkringen är kopplat till försäkringsbeloppet
Säljarförsäkring 750 000 kr kostar 7 625kr
Säljarförsäkring 1 000 000 kr kostar 8 525 kr
Säljarförsäkring 1 500 000 kr kostar 10 525 kr
Säljarförsäkring 2 000 000 kr kostar 11 525 kr
Försäkringen förmedlas av
Nordic Försäkring & Riskhantering AB
www.nordic.se


Här kan du läsa om förköpsinfo samt få information om hur du anmäler dolt fel.
Skadeanmälan sker elektroniskt, klicka dig vidare nedan
Skadeanmälan Förköpsinfo

Tillvägagångssätt för säljare vid dolt fel

Tillvägagångssätt för köpare vid dolt fel