Energideklaration

Vi utför energideklarationer i stora delar av södra Sverige, av alla typer av byggnader.
I en energideklaration ingår en energibesiktning, insamling av nödvändiga uppgifter, sammanställning och registrering av energideklarationen hos Boverket samt en kompletterande och beskrivande rapport om deklarationen och fastigheten.
Med energideklarationen synliggörs en byggnads energianvändning för köparen inför ett köp. Oavsett hur huset är konstruerat och hur mycket energi det förbrukar kan energideklarationen användas aktivt i marknadsföringen vid försäljning:

  • En energieffektiv byggnad med en relativt låg energiförbrukning lyfts fram med en låg energiklass och ett lågt energiprestandavärde.
  • I en byggnad där energiförbrukningen är relativt hög kan fokus istället läggas på de kostnadseffektiva åtgärdsförslag som energiexperten har beräknat kommer spara energi och även gynna ekonomin på sikt.

Klicka här för att komma till beställning av Energideklaration