Överlåtelsebesiktning

Fastigheter och bostadsrätter köps i befintligt skick. Det betyder att säljaren inte är ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning.
Säljaren ska upplysa om kända fel som inte är normala i förhållande till fastighetens ålder, och som köparen inte kunnat upptäcka.
Säljaren kan bli skadeståndsskyldig för kända fel han inte upplyst om och för så kallade dolda fel.

En köpare är skyldig att undersöka fastigheten noga. Säljaren ansvarar inte för fel som är möjliga att upptäcka, eller borde ha förväntats med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Normalt behöver inte köparen göra ingrepp eller åverkan i byggnaden, men om något tyder på att fel finns måste köparen utreda orsaken.

Köparen kan göra besiktningen själv, men kraven är höga och det kan vara klokt att anlita en professionell besiktningsman. Besiktningen omfattar bara de delar av fastigheten som är normalt åtkomliga utan ingrepp och åverkan. Besiktningsmannen ska förklara de fel han upptäcker och informera köparen om konsekvenser.

Eftersom alla hus är olika, kan du välja mellan flera olika besiktningsnivåer för att få den information som just du behöver.

Vi erbjuder flera olika nivåer av besiktningen:

  • Förkontroll är som Nivå 1 men med förslag och rekommendationer. Bra att göra om man vill få tips och förslag på hur man kan åtgärda eventuella brister innan försäljning av huset. Man kan även teckna en doldafel-försäkring till denna tjänst
  • Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning och innehåller bland annat en besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader
  • Nivå 2 innehåller alla moment från nivå 1 samt en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner och fuktmätning